Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 07 2015

19:19, 20:20, 21:21, 22:22, 23:23... cholera, przecież wiem, że o mnie nie myślisz
— 23:23
Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata viacytaty cytaty
najtrudniejsze ze wszystkich rozstań - to rozstawanie się z wiarą i miłością właśnie wtedy, kiedy chciałoby się tę wiarę wskrzesić, tę miłość odbudować. Że niewymownie trudno jest wyrzec się przeszłości, wspomnień
— Anais Nin Dziennik 1931-34
Reposted frombeinthe beinthe
i wszystko to iluzją jest i magią
i zdarza się raz na milion
— zabili mi żółwia - wiosna
Reposted fromirmelin irmelin viacytaty cytaty
Zarzuty można odeprzeć, pretensje zbagatelizować, za obrazę przeprosić. Na obojętność jednak nie ma rady.
— Danuta Bieńkowska
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viairmelin irmelin

June 30 2015

9613 44c2 500
Nie był wcale przystojny, bogaty ani szczególnie błyskotliwy, ale dostrzegła w nim coś, na czym jej zależało. Kobiety często widzą to, czego nikt nie dostrzega.
— Nora Roberts
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapikkumyy pikkumyy
Liczba niedojrzałych mężczyzn przyjmuje charakter epidemii.
— Z. Lew-Starowicz
Reposted fromnoirchocotte noirchocotte viapikkumyy pikkumyy

ourbodiesglow:

me as hell

Reposted fromweightless weightless viapikkumyy pikkumyy
 Rozumienie jest trudne, dlatego większość ludzi ocenia.
— Carl G. Jung.
Reposted fromyourtitle yourtitle viapikkumyy pikkumyy
Jedno słowo, może zniszczyć wszystko...
Reposted fromlesnystworek lesnystworek viacytaty cytaty
To bardzo trudne, kochana. Wiedzieć to, co wiesz, i nie móc nic z tym zrobić.
— Jodi Picoult - Już czas
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapikkumyy pikkumyy
“ Nie bądź dziewczyną, która chce chłopaka. Bądź kobietą, której chcą mężczyźni. ”
— meovv.soup.io
Reposted frommeovv meovv viapikkumyy pikkumyy
1826 a00d 500
Reposted fromDaisy88 Daisy88 viapikkumyy pikkumyy
Można nie spać przez cały tydzień, przepłakać całą noc, stracić głowę z miłości i nikt niczego nie zauważy.
— Janusz Leon Wiśniewski "Miłość oraz inne dysonanse"
Reposted fromxalchemic xalchemic viapikkumyy pikkumyy
a wystarczyłoby tylko nie wierzyć we wszystkie te okropne rzeczy, ktore wmawiam sobie późną nocą.
Reposted fromhole-love hole-love viapikkumyy pikkumyy
Posiadanie miliona znajomych nie jest cudem. Cudem jest mieć kogoś, kto stanie obok Ciebie, gdy milion innych będzie przeciwko Tobie.
Reposted fromSandria Sandria viapikkumyy pikkumyy
Bo zaczyna się tęsknić jak ta osoba jeszcze jest obok, ale ty wiesz ze za chwile, za moment już jej nie będzie.  Że odwrócisz się i będziesz musiała iść, choć wolałabyś, ponad wszystko, nie musieć.  Zostać i nie robić nic. Po prostu być w pobliżu. 
— 212
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viapikkumyy pikkumyy

June 26 2015

1246 aa78 500
Reposted frommisterpeter misterpeter viaelloko elloko
1291 d837
Reposted fromnfading nfading vialeszekzukowski leszekzukowski
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl